Återköpssystem NGL Stainless


Cirkulär ekonomi

Tecknar man miljöavtal med NGL träder ett återköpssystem i kraft. Eftersom NGL Stainless är byggda i rostfritt stål och endast slitdelar såsom packningar och keramik kan behöva bytas i framtiden har NGL infört ett pantsystem på sina blandare enligt följande.
NGL betalar, oavsett när utbytet av NGL Stainless sker:

  • Fastställd summa per begagnad NGL Stainless-köksblandare*
  • Fastställd summa per begagnad NGL Stainless-tvättställsblandare*
  • *om en ny NGL Stainless-blandare köps in.

    Byter man ut/köper in annat fabrikat än NGL Stainless betalar NGL:

  • Fastställd summa för NGL Stainless-köksblandare respektive.
  • Fastställd summa för NGL Stainless-tvättställsblandare.
  • Återköpssystemet innebär cirkulär ekonomi avseende NGL:s tappvattenarmatur

    Naturvårdsverket om cirkulär ekonomi: ”Konsekvensen av en växande befolkning med ökande materiella anspråk är att jordens resurser blir allt knappare – vi behöver därför en mer hållbar tillväxt. Det krävs stora förändringar, nya resurseffektiva affärsmodeller och en ekonomi som bygger på ett kretsloppssamhälle – en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem och innebär att produkters mervärde bevaras så länge som möjligt och avfall elimineras. Det innebär att en produkt som har nått slutet av sin livscykel fortsätter att utnyttjas i ny produktion och den skapar därmed ytterligare värde.” **